Krympslang – Användning av krympslang

Krympslang – Användning av krympslang

Välj rätt krympslang

Inledningsvis vid användning av krympslang tänk på att valet av krympslang påverkar applikationens förutsättningar. Omgivningens temperatur, önskad krympgrad och om krympslangen ska vara limbestruken eller inte är några frågeställningar som påverkar valet av krympslang.
Därav har vi sammanställt efterföljande frågeställningar som underlättar valet av krympslang upp till 1000V. 

 

Bra frågor att ställa som hjälper dig vid användning av krympslang

Är det för generell användning eller finns det särskilda krav?
Särskilda krav kan t ex i sin tur vara hög temperatur, kemisk motståndskraft, annat godkännande/certifikat eller märkning. 

Ska krympslangen vara Med eller utan lim?
En limbestruken krympslang har ett lager med smältlim på insidan som i huvudsak fyller två funktioner. Att skapa en fuktbarriär och ett bättre grepp mellan kabel och krympslang. Våra limbelagda krympslangar kallar vi kort sagt ibland för dual wall. 

Vilken diameter och krympgrad (krympförmåga) behöver man?
Välj storlek så att krympning sker med minst 20% och max 80%. Krympgraden talar om hur mycket krympslangen krymper. Exempel på krympgrad 3:1 med en okrympt diameter av 45 mm krymper ner till 15 mm. Vilket innebär att viss krympning sker med andra ord även på längden.

Vilken väggtjocklek behöver vi således?
Närmare bestämt det finns tunn-/mellan-/tjockväggad krympslang. Krympslangens väggtjocklek är alltid definierad vid maximal krympning. Det innebär att krympslangen alltid är tunnare innan installation. Vår tunnväggade krympslang är mer flexibel och den kan även levereras på rulle som går snabbare att krympa. En tjockväggad krympslang isolerar följaktligen bättre och därav ger ett bättre mekaniskt skydd mot speciellt nötning. 

 

Sortiment av Krympslang

krympslangs sortimentet finns:
Tunnväggiga krympslangar, Mediumväggade krympslangar, Tjockväggade  krympslangar, Enkel vägg, Dubbel vägg (dual wall), Krympslang i olika längder & på rulle, Flamhämmande krympslang, Krympslang med lim och krympslang utan lim, Krympslang tillverkad av polyolefin (POX), Elastomer (PES), Fluorpolymer (FPM), polyvinylidenfluorid (PVDF) och polytetrafluoretylen (PTFE) m.m.

Krympslangen finns nämligen i olika krympförhållanden från 2:1 upp till 6:1 emellertid för olika applikationer.

Användning av krympslang
Användning av krympslang stående
Användning av krympslang

Hur krymper man krympslang?

Bästa tipsen hittar du här:
1. För det första när krympslang ska värmas rekommenderas att börja i mitten av slangen, sedan gradvis gå mot ena änden och sedan från mitten igen mot andra änden. På så sätt kan du undvika luftfickor i slangen för att klargöra.
2. Därefter, krympslang i det hela krymper även på längden. Du bör räkna med detta när du skär till krympslangen.
3.  Om objektet som ska täckas är av metall eller värmeledande, måste det noggrant säkerställas att objektet förvärms för att undvika “kalla punkter” eller “kalla märken”. Det garanterar tättslutande och jämn passform hos slangen.
4. När du skär till krympslang och manschetter i önskad längd, var noggrann med att ändarna blir jämna. På grund av slarvigt klippta och ojämna kanter kan orsaka att krympslang och -manschetter spricker vid krympningen.
5. När du väljer storlek på krympslangen är det viktigt att samtidigt beakta 80:20-regeln. Det innebär att slangstorleken ska väljas så att krympningen blir minst 20% och högst 80%. Utförliga exempel på hur man väljer rätt krympslang finns i vår katalog, i avsnittet isoleringsprodukter.
6. Slutligen, vid krympning ska du alltid se till att arbetsplatsen är välventilerad och att du bär personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon.

Vilka är de viktigaste parametrarna för rätt val av värmekrympslang?

Krympslangens väggtjocklek: 
Till en början anges materialets tjocklek i millimeter efter fullständig krympning. “Nominell” definierar dimensionerna utan några toleranser.
Generellt kan man välja mellan tunnväggig, mediumväggig och tjockväggig krympslang. Värmekrympslangar finns också med lim. Branschen kallar den även dubbelväggig krympslang. 

Krympslangsdiameter:
Emellertid för tunnväggiga slangar med en krympgrad på 2:1 (standard slang) anger vi diametern oftast i tumstorlekar, där 25,4 mm motsvarar 1 tum.

Krympgrad i samband med:
Beroende på  material och väggtjocklek expanderar våra krympslangar i olika grad.
Ett krympförhållande visar hastighet och produktens krymphastighet (diameter i förhållande till återvunnen diameter). Krympförhållandet varierar från 2:1 till 6:1. Ju högre krympförhållande ju mer varierande krympdiametern, således behövs färre storlekar av värmekrympslangar, vilket bidrar till att minska lager och kräver mindre lagerutrymme.

Förändring i längd efter krympning:
Krympslangen får inte bara en mindre diameter, utan även kortare längd. Ändringen i längd efter krympning anger vi i procent.

Minsta krymptemperatur:
Alla krympslangar krymper inte vid samma temperatur. Det beror i stor utsträckning på typ av material och samt även väggtjocklek.

Därtill kommer vilken drifttemperatur:
Den operativa temperaturen varierar med slangtyp. Det beror säkerligen på vilket material som använts till resp. slangtyp. Vid val av rätt storlek, rekommenderas att följa 80:20-regeln som beskrivs ovan, under Krympslang storlekar.

Avslutningsvis, vår värmekrympslang används följaktligen allmänt i montering av kablage. Krympslang kan även tillika användas för isolering, kabelidentifiering, mekaniskt skydd och alltså även för estetisk utforming.

Bra vid Användning av krympslang följaktligen

Till vår nya katalog

Användning av krympslang

Hur krymper man krympslang?

Bästa tipsen hittar du här:
1. För det första när när krympslang ska värmas rekommenderas att börja i mitten av slangen, sedan gradvis gå mot ena änden och sedan från mitten igen mot andra änden. På så sätt kan du undvika luftfickor i slangen för att klargöra.
2. Därefter, krympslang i det hela krymper även på längden. Du bör räkna med detta när du skär till krympslangen.
3. Om objektet som ska täckas är av metall eller värmeledande, måste det noggrant säkerställas att objektet förvärms för att undvika “kalla punkter” eller “kalla märken”. Det garanterar tättslutande och jämn passform hos slangen.
4. När du skär till krympslang och manschetter i önskad längd, var noggrann med att ändarna blir jämna. På grund av slarvigt klippta och ojämna kanter kan orsaka att krympslang och -manschetter spricker vid krympningen.
5. När du väljer storlek på krympslangen är det viktigt att samtidigt beakta 80:20-regeln. Det innebär att slangstorleken ska väljas så att krympningen blir minst 20% och högst 80%. Utförliga exempel på hur man väljer rätt krympslang finns i vår katalog, i avsnittet isoleringsprodukter.
6. Slutligen, vid krympning ska du alltid se till att arbetsplatsen är välventilerad och att du bär personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon.

Vilka är de viktigaste parametrarna för rätt val av värmekrympslang?

Krympslangens väggtjocklek: 
Till en början anges materialets tjocklek i millimeter efter fullständig krympning. “Nominell” definierar dimensionerna utan några toleranser.
Generellt kan man välja mellan tunnväggig, mediumväggig och tjockväggig krympslang. Värmekrympslangar finns också med lim. Branschen kallar den även dubbelväggig krympslang.

Krympslangsdiameter:
Emellertid för tunnväggiga slangar med en krympgrad på 2:1 (standard slang) anger vi diametern oftast i tumstorlekar, där 25,4 mm motsvarar 1 tum.

Krympgrad i samband med:
Beroende på  material och väggtjocklek expanderar våra krympslangar i olika grad.
Ett krympförhållande visar hastighet och produktens krymphastighet (diameter i förhållande till återvunnen diameter). Krympförhållandet varierar från 2:1 till 6:1. Ju högre krympförhållande ju mer varierande krympdiametern, således behövs färre storlekar av värmekrympslangar, vilket bidrar till att minska lager och kräver mindre lagerutrymme.

Förändring i längd efter krympning:
Krympslangen får inte bara en mindre diameter, utan även kortare längd. Ändringen i längd efter krympning anger vi i procent.

Minsta krymptemperatur:
Alla krympslangar krymper inte vid samma temperatur. Det beror i stor utsträckning på typ av material och samt även väggtjocklek.

Därtill kommer vilken drifttemperatur:
Den operativa temperaturen varierar med slangtyp. Det beror säkerligen på vilket material som använts till resp. slangtyp. Vid val av rätt storlek, rekommenderas att följa 80:20-regeln som beskrivs ovan, under Krympslang storlekar.

Avslutningsvis, vår värmekrympslang används följaktligen allmänt i montering av kablage. Krympslang kan tillika även användas för isolering, kabelidentifiering, mekaniskt skydd och alltså även för estetisk utforming.

Bra vid Användning av krympslang följaktligen

Till vår nya katalog

Krympslang – så gör man när man krymper – 6 bra tips

Användning av krympslang

PDF-nedladdning

Krympslang – så gör du

Installationsguide
Installationsguide
PDF-nedladdning