Användning av krympslang

Användning av krympslang

Välj rätt krympslang

Inledningsvis, användning av krympslang, valet av krympslang påverkas av applikationens förutsättningar. Omgivningens temperatur, önskad krympgrad och om krympslangen ska vara limbestruken eller inte är några frågeställningar som påverkar valet av krympslang.
Därav har vi sammanställt efterföljande frågeställningar som underlättar valet av krympslang upp till 1000V. 

 

Frågor som hjälper dig vid användning av krympslang

Är det för generell användning eller finns det särskilda krav?
Särskilda krav kan tex vara hög temperatur, kemisk motståndskraft, annat godkännande/certifikat eller märkning. 

Med eller utan lim?
En limbestruken krympslang har ett lager med smältlim på insidan som i huvudsak fyller två funktioner. Att skapa en fuktbarriär och ett bättre grepp mellan kabel och krympslang. Limbelagda krympslangar kallas ibland för dual wall. 

Vilken diameter och krympgrad (krympförmåga) behövs?
Storlek bör väljas så att krympning sker med minst 20% och max 80%. Krympgraden talar om hur mycket krympslangen krymper. Exempel på krympgrad 3:1 med en okrympt diameter av 45 mm krymper ner till 15 mm. Viss krympning sker även på längden.

Vilken väggtjocklek behövs?
Det finns tunn-/mellan-/tjockväggad krympslang. Krympslangens väggtjocklek är alltid definierad vid maximal krympning. Det innebär att krympslangen alltid är tunnare innan installation. En tunnväggad krympslang är mer flexibel, kan levereras på rulle och går snabbare att krympa. En tjockväggad krympslang isolerar bättre och ger ett bättre mekaniskt skydd mot nötning. 

 

Krympslang

krympslangs sortimentet finns:
• Tunnväggiga krympslangar • Mediumväggade krympslangar • Tjockväggade  krympslangar • Enkel vägg, dubbel vägg (dual wall) • Krympslang i olika längder & på rulle • Flamhämmande krympslang • Krympslang med lim och krympslang utan lim • Krympslang tillverkad av polyolefin (POX), Elastomer (PES), Fluorpolymer (FPM), polyvinylidenfluorid (PVDF) och polytetrafluoretylen (PTFE) mm mm.

Krympslangen finns i olika krympförhållanden från 2:1 upp till 6:1 för olika applikationer.

Användning av krympslang

Hur krymper man krympslang?

Bästa tipsen hittar du här:
1. För det första när krympslang ska värmas rekommenderas att börja i mitten av slangen, sedan gradvis gå mot ena änden och sedan från mitten igen mot andra änden. På så sätt kan du undvika luftfickor i slangen.
2. Därefter, krympslang krymper även på längden. Du bör räkna med detta när du skär till krympslangen.
3. Om objektet som ska täckas är av metall eller värmeledande, måste det noggrant säkerställas att objektet förvärms för att undvika “kalla punkter” eller “kalla märken”. Det garanterar tättslutande och jämn passform hos slangen.
4. När du skär till krympslang och manschetter i önskad längd, var noggrann med att ändarna blir jämna. Slarvigt klippta och ojämna kanter kan orsaka att krympslang och -manschetter spricker vid krympningen.
5. När du väljer storlek på krympslangen är det viktigt att samtidigt beakta 80:20-regeln. Det innebär att slangstorleken ska väljas så att krympningen blir minst 20% och högst 80%. Utförliga exempel på hur man väljer rätt krympslang finns i vår katalog, i avsnittet isoleringsprodukter.
6. Slutligen, vid krympning ska du alltid se till att arbetsplatsen är välventilerad och att du bär personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon.

Vilka är de viktigaste parametrarna för rätt val av värmekrympslang?

Krympslangens väggtjocklek: 
Till en början, materialets tjocklek ska anges i millimeter efter fullständig krympning. “Nominell” definierar dimensionerna utan några toleranser.
Generellt kan man välja mellan tunnväggig, mediumväggig och tjockväggig krympslang. Värmekrympslangar finns också med lim. Den kallas även dubbelväggig krympslang.

Krympslangsdiameter:
Emellertid för tunnväggiga slangar med en krympgrad på 2:1 (standard slang) anges diametern oftast i tumstorlekar, där 25,4 mm motsvarar 1 tum.

Krympgrad:
Beroende på  material och väggtjocklek kan vår krympslang expanderas olika grad.
Ett krympförhållande visar hastighet och produktens krymphastighet (diameter i förhållande till återvunnen diameter). Krympförhållandet varierar från 2:1 till 6:1. Ju högre krympförhållande ju mer varierande krympdiametern, således behövs färre storlekar av värmekrympslangar, vilket bidrar till att minska lager och kräver mindre lagerutrymme.

Förändring i längd efter krympning:
Krympslangen får inte bara en mindre diameter, utan även kortare längd. Denna ändring i längd efter krympning anges i procent.

Minsta krymptemperatur:
Alla krympslangar krymper inte vid samma temperatur. Det beror i stor utsträckning på typ av material och även väggtjocklek.

Drifttemperatur:
Den operativa temperaturen varierar med slangtyp. Det beror på vilket material som använts till resp. slangtyp. Vid val av rätt storlek, rekommenderas att följa 80:20-regeln som beskrivs ovan, under Krympslang storlekar.

Avslutningsvis, vår värmekrympslang används allmänt i montering av kablage. Krympslang kan även användas för isolering, kabelidentifiering, mekaniskt skydd och även för estetisk utforming.

Användning av krympslang

Hur krymper man krympslang?

Bästa tipsen hittar du här:
1. För det första när när krympslang ska värmas rekommenderas att börja i mitten av slangen, sedan gradvis gå mot ena änden och sedan från mitten igen mot andra änden. På så sätt kan du undvika luftfickor i slangen.
2. Därefter, krympslang krymper även på längden. Du bör räkna med detta när du skär till krympslangen.
3. Om objektet som ska täckas är av metall eller värmeledande, måste det noggrant säkerställas att objektet förvärms för att undvika “kalla punkter” eller “kalla märken”. Det garanterar tättslutande och jämn passform hos slangen.
4. När du skär till krympslang och manschetter i önskad längd, var noggrann med att ändarna blir jämna. Slarvigt klippta och ojämna kanter kan orsaka att krympslang och -manschetter spricker vid krympningen.
5. När du väljer storlek på krympslangen är det viktigt att samtidigt beakta 80:20-regeln. Det innebär att slangstorleken ska väljas så att krympningen blir minst 20% och högst 80%. Utförliga exempel på hur man väljer rätt krympslang finns i vår katalog, i avsnittet isoleringsprodukter.
6. Slutligen, vid krympning ska du alltid se till att arbetsplatsen är välventilerad och att du bär personlig skyddsutrustning som handskar och skyddsglasögon.

Vilka är de viktigaste parametrarna för rätt val av värmekrympslang?

Krympslangens väggtjocklek: 
Till en början, materialets tjocklek ska anges i millimeter efter fullständig krympning. “Nominell” definierar dimensionerna utan några toleranser.
Generellt kan man välja mellan tunnväggig, mediumväggig och tjockväggig krympslang. Värmekrympslangar finns också med lim. Den kallas även dubbelväggig krympslang.

Krympslangsdiameter:
Emellertid för tunnväggiga slangar med en krympgrad på 2:1 (standard slang) anges diametern oftast i tumstorlekar, där 25,4 mm motsvarar 1 tum.

Krympgrad:
Beroende på  material och väggtjocklek kan krympslang expanderas olika grad.
Ett krympförhållande visar hastighet och produktens krymphastighet (diameter i förhållande till återvunnen diameter). Krympförhållandet varierar från 2:1 till 6:1. Ju högre krympförhållande ju mer varierande krympdiametern, således behövs färre storlekar av värmekrympslangar, vilket bidrar till att minska lager och kräver mindre lagerutrymme.

Förändring i längd efter krympning:
Krympslangen får inte bara en mindre diameter, utan även kortare längd. Denna ändring i längd efter krympning anges i procent.

Minsta krymptemperatur:
Alla krympslangar krymper inte vid samma temperatur. Det beror i stor utsträckning på typ av material och även väggtjocklek.

Drifttemperatur:
Den operativa temperaturen varierar med slangtyp. Det beror på vilket material som använts till resp. slangtyp. Vid val av rätt storlek, rekommenderas att följa 80:20-regeln som beskrivs ovan, under Krympslang storlekar.

Avslutningsvis, vår värmekrympslang används allmänt i montering av kablage. Krympslang kan även användas för isolering, kabelidentifiering, mekaniskt skydd och även för estetisk utforming.

Krympslang – så gör man när man krymper – 6 bra tips

Användning av krympslang

Användning av krympslang
PDF-nedladdning

Krympslang – så gör du

Installationsguide Krympslang
Installationsguide Krympslang
PDF-nedladdning

Krympslang – Film från vårt lager