KACAB Teknik AB har ett ständigt växande sortiment av kvalitativa produkter till bra priser!

Har ni speciella önskemål eller krav på någon produkt kan vi alltid hjälpa till med den bästa lösningen för just ert problem.
Tveka inte att kontakta oss - Vi är experter på Krympslang och Buntband

Klicka på länk nedan om mer info önskas

Halogenfri – Vad betyder det?

Halogenfri

Vad är halogenfri krympslang?

Halogenfri krympslang har använts i många år inom olika industrier. De används i offentliga utrymmen där människor lever, arbetar och rör sig. Dessa slangar är bättre än ”vanliga slangar” när det gäller brandsäkerhet och är mindre skadliga.
 
 

Vad är halogener?

Grundämnen som fluor, klor, brom, jod och astat är halogener och ingår i den sjunde huvudgruppen i grundämnenas periodiska system. De finns i många kemiska föreningar, till exempel klor i polyvinylklorid. PVC, som det förkortas, är mycket hållbart, varför det används i många tekniska produkter, bland annat som isolations- och mantelmaterial i kablar. Klor och andra halogener tillsätts ofta som tillsatser för att förbättra flamhärdigheten. Detta har dock ett pris – halogener är hälsovådliga. Av denna anledning används i allt högre grad plaster som inte innehåller halogener för kablar.
 

Vad är en halogenfri krympslang?

Halogenfri krympslang är, som namnet antyder, fria från halogener i plastens sammansättning.
Om du vill eller måste använda halogenfria slangar, se till att de är tillverkade av material såsom silikongummi, polyuretan, polyeten, polyamid, polypropylen, termoplastiska elastomerer (TPE) eller etylenpropylendiengummi, bland andra. De innehåller inga hälsofarliga stabilisatorer tillverkade av tungmetaller eller mjukgörare, och tillsatserna för flamskyddsmedel är ekologiskt säkra.

Halogenfri

Vad kallas halogenfri krympslang?

En kabel är halogenfri om inga halogener som klor, fluor eller brom används i isolations- och mantelmaterialet på kabeln eller ens i värmekrympslangarna, såsom krympslangen ADW-HF från Kacab teknik AB. Förskruvningar, kabelskydd som exempelvis slang, eller kontaktdon kan också vara tillverkade av plast utan halogener och är därför halogenfria. Om du också behöver halogenfri krympslang bör du därför hålla utkik efter beteckningen Halogenfri.
Halogenfri
Ett vanligt krav idag är att ledningar och kablar skall vara halogenfria då de annars vid brand kan orsaka korrosionsskador på elektrisk utrustning som ofta är större än de som orsakas av själva branden. PVC t.ex. är en klorförening och är därför inte halogenfri. Även flamskyddsmedel består ofta av halogen föreningar. I ett miljövänligt installationssystem bör både rör och anslutningsdetaljer vara helt fria från PVC, halogener, aluminium samt bly och kadmium. (Källa: Protec Systems AV) forts nästa sid NR 1 NOVEMBER 2008 – SID 2/ 8 forts Halogenfri Joule (J) är SI-enheten för arbete eller energi. 1 J definieras som den mängd arbete som utförts när en kraft på 1 newton förflyttas en sträcka på en meter i riktning mot kraften. Joule har namngetts efter den engelska fysikern James Prescott Joule (1818-89). Watt är SI-enheten för effekt. 1 W definieras som den effekt som genereras av 1 joule under en sekund. Watt har namngetts efter den skottska ingenjören James Watt (1736-1819).
Till Halogenfri Krympslang