Mastering av våra filmers ljud – Samarbete med Panorama Music

Mastering av våra filmers ljud

Vi har många reklamfilmer om krympslang och buntband. Gemensamt för alla våra filmer är att vi anlitat Panorama Music för all ljudproduktion till filmerna. Det som står ut mest av allt är att Panorama Music har utfört ett enastående arbete med mastring av ljudet till filmerna. Vi använder filmerna som betalda annonser på Facebook och Instagram. Då är det extra viktigt att det är så bra ljud som möjligt på reklamfilmerna. Målet är att ljudet ska uppfattas på samma sätt oberoende av anläggningen där ljudet återges. Det är därför som vi har valt att anlita Panorama Music för mastering av ljudet till våra filmer. De har ett gott rykte sedan många år för mastring av ljud och musik. Panorama Music har varit involverade i musikproduktionen och mastering av musiken i reklamfilmerna sedan planeringsstadiet. Vi upplever att kommunikationen under hela arbetsprocessen med mastring har varit tydlig och snabb, därför har det varit mycket fördelaktigt för oss att anlita Panorama Music för mastering av musik till filmerna.

För oss är det extra viktigt att det är så tydligt ljud som möjligt så att den som tittar på filmerna uppfattar allt som sägs. Här är Panorama Music en pålitlig partner som ser till att mastering av ljud och musik blir så bra som möjligt. Panorama Music följer alla internationella rekommendationer för mastring av musik och ljud, vilket gör att vi verkligen kan lita på att ljudet i våra filmer uppfyller en erkänd standard.

Det är ekonomiskt fördelaktigt för oss att anlita Panorama Music för mastering eftersom de alltid har fasta priser för mastring.

 

Läs alltså mer om Panorama Music och mastring på deras hemsida:

Mastring

Kontakta oss!

Slå oss en signal eller fyll i formulär nedan så kontaktar vi er så snart som möjligt.